logo Vrij Oost Timor

Over Stichting Vrij Oost Timor

CONTACTCONTACT


informatie - interview - activiteiten - meedoen - archief


Stichting Vrij Oost Timor is gevestigd in de Utrechtse wijk Lombok. We hebben tevens een archief, foto's en audiovisueel materiaal. Bezoek is mogelijk op afspraak. Voor nieuws over onze activiteiten en actuele ontwikkelingen in en rond Oost Timor kunt u zich via het onderstaande e-mailadres aanmelden voor onze mailinglist. U kunt ons ook volgen op Facebook.


E-mail: info@VrijOostTimor.nl

KvK Utrecht: 3016.30.67

RSIN: 8091.97.753 -- SBI-Code 94996naar boven

GIFTEN


Wilt u onze stichting steunen?


Alle giften, groot en klein, zijn van harte welkom en ook echt hard nodig om de projecten in Oost Timor voort te kunnen zetten. Onze oprechte dank voor uw bijdrage!

Ons IBAN nummer is NL59 INGB 0008 454545, ten name van Stichting Vrij Oost Timor, te Utrecht. Eventueel onder vermelding van het project dat u wenst te ondersteunen.


Belastingteruggave

Wist u al dat u uw giften aan Stichting Vrij Oost Timor kunt opgeven aan de belasting? Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Periodieke giften

Indien u uw sponsoring voor tenminste vijf jaar vastlegt, krijgt u zelf het gehele bedrag terug van de Belastingdienst. Sinds 2014 hoeft u dit niet meer vast te leggen bij een notaris, het invullen van een formulier 'Periodieke Gift' volstaat. U kunt het hier downloaden. Desgewenst kunnen wij het u ook per post toesturen. Neemt u daarvoor even per e-mail contact met ons op.


Registratie

Kamer van Koophandel Utrecht, nummer 3016.30.67

RSIN (fiscaal nummer) 8091.97.753 -- SBI-Code 94996naar boven

BESTUUR EN STRUCTUUR


Bestuursleden

Algemeen Bestuur

Voorzitter: A. van Binsbergen

Secretaris: E. Kersbergen

Waarnemend penningmeester: E.J.J.G. Wever

Overige bestuurders: J.F. Borghouts


Werkgroep Pasar Molen

Culturele Markt Papua en de Molukken

Flora van Abshoven, Charlie van Zuilenkom en Endie van Binsbergen vormen een werkgroep binnen Stichting Vrij Oost Timor, met Yopi Abraham als adviseur, die zich specifiek richt op de vormgeving en uitvoering van de Pasar Molen. De werkgroep heeft als groep geen zeggenschap over het algemeen beleid of andere projecten van de stichting. Het staat de individuele leden van de werkgroep echter wel vrij om zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid of zich tevens actief aan te sluiten bij andere projecten van de stichting.


Radio Povo Viqueque

Radiostation in Oost Timor

Community radio station in Viqueque District, Oost Timor, door ons opgezet in samenwerking met een groep lokale vrijwilligers. Sinds de overdracht aan het lokale radioteam in oktober 2004 heeft Radio Povo Viqueque de status gekregen van 'Local Counterpart' met een eigen bestuur onder het voorzitterschap van Florindo de Jesus. Radio Povo Viqueque staat bij de Belastingdienst van Oost Timor registreerd als Local NGO non-profit.naar boven

DOELSTELLING EN BELEID


Algemene doelstelling

Stichting Vrij Oost Timor is opgericht in het jaar 2000 door een aantal (voornamelijk Utrechtse) activisten vanuit een jarenlange strijd voor een vrij Oost Timor. Het doel van de stichting is het ondersteunen van lokale, kleinschalige initiatieven in Oost Timor, gericht en gebaseerd op het democratiseringsproces en de opbouw van de lokale economie. En voorts al hetgeen met één en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door contacten te leggen met aanverwante organisaties, fondswerving, distributie van geld en goederen, veldonderzoek, verzamelen en verspreiden van informatie, uitzending van medewerkers, ontvangen van delegaties uit Oost Timor en omringende landen, organiseren van publieke activiteiten en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.


Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en projectmedewerkers zijn vrijwilligers en actief t.b.v. de doelstelling van onze stichting. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur een kleine vergoeding overwegen voor vrijwilligers van een specifieke activiteit, voor de duur van die activiteit. Een vergoeding zal in dat geval volgens de geldende maatstaven van een vrijwilligersvergoeding worden berekend en zal nooit boven de geldende norm stijgen.


Beleidsplan 2020 - 2025 (PDF)

Het beleidsplan van Stichting Vrij Oost Timor is in basis vastgesteld door het bestuur voor een periode van vijf jaar en wordt na evaluatie van de afgesloten periode aangepast indien nodig.naar boven

JAARVERSLAGEN


Jaarverslag 2020 (PDF)


Jaarverslag 2019 (PDF)


Jaarverslag 2018 (PDF)


Jaarverslag 2017 (PDF)


Jaarverslag 2016 (PDF)


Jaarverslag 2015 (PDF)


Jaarverslag 2014 (PDF)


Jaarverslag 2013 (PDF)