logo Vrij Oost Timor

Pagina is onder constructieMORGENSTERREN STRALEN OVER VETERANENDAG 2014

Het verbod aan de Nieuw Guinea Veteranen om op Veteranendag de Morgenstervlag mee te dragen tijdens het defile, heeft geleid tot een brede oproep aan bezitters van deze vlag om op zaterdag 28 juni op vreedzame wijze langs de route van het defile en op het Malieveld de Morgenstervlag te laten wapperen - uit respect voor deze veteranen die destijds de Morgenster verdedigden. Een vreedzaam protest tegen de doofpot waarin dit stuk Nederlandse geschiedenis dreigt te verdwijnen.

Morgenstervlag verboden bij defile Veteranendag

Veteranen die destijds in Nederlands Nieuw-Guinea hebben gediend, dragen ieder jaar tijdens het defile op Veteranendag de Morgenstervlag met zich mee. Een openlijk statement dat deze vlag bij Koninklijk Besluit destijds in 1962 werd toegekend aan de Papoea's, in aanloop naar de geplande onafhankelijkheid van Nieuw-Guinea. Echter, het organiserend commitee van de Nederlandse Veteranendag heeft de Nieuw-Guinea Veteranen het recht ontzegd om tijdens het defile op 28 juni 2014 in Den Haag de Morgenstervlag mee te dragen.

De Indonesische Ambassade vroeg twee jaar geleden ook om een verbod op de Morgenstervlag, daar werd toen niet op ingegaan. Maar om onduidelijke redenen wordt de NNG-Veteranen nu toch het zwijgen opgelegd, onder het mom van "alleen regimentsvlaggen zijn toegestaan".

In oktober 2013 bood Minister van Defensie Hennis-Plasschaert op eigen houtje in Indonesia haar excuses aan voor het Kamerbesluit tot blokkade van de leverantie van Leopardtanks aan Indonesia. De levering van de tanks stond mede ter discussie vanwege het mogelijk inzetten van deze tanks in West Papua. Minister Hennis-Plasschaert ziet echter positieve mogelijkheden in een militaire samenwerking tussen Nederland en Indonesiƫ en kiest daarmee voor zwijgen over het voortdurende militair geweld tegen de Papoea's.

Ook de Nieuw-Guinea Veteranen wordt nu het zwijgen opgelegd, door het gebruik om de Morgenstervlag mee te dragen tijdens het defile te verbieden. Deze veteranen dragen een nog altijd pijnlijk deel van de Nederlandse geschiedenis met zich mee, een verhaal dat niet wordt gehoord - en niet verteld mag worden.

In het kader van de Timor Papua Connection (TiPaCo) riep Stichting Vrij Oost Timor via Facebook op om op zaterdag 28 juni naar Den Haag te komen, met Morgenstervlag. Voor wie geen Morgenstervlag had, had onze stichting groot ingekocht. Onze opzet om zoveel mogelijk mensen verspreid langs de hele defile route met Morgenstervlaggen te laten zwaaien was meer dan geslaagd!